ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală este organul de deliberare şi decizie al societăţii, fiind formată din totalitatea acţionarilor societăţii. Adunarea Generală a acţionarilor decide în principalele probleme ale societăţii, precum: alegerea organelor de conducere şi administrare, desemnarea cenzorilor sau, după caz, auditorilor societăţii, modificarea societăţii comerciale etc.

  • ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 14-15 APRILIE 2022
  • ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 21-22 APRILIE 2021
  • ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA 02-03 APRILIE 2020
  • ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA 22-23 APRILIE 2019
  • ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA 15-16 MAI 2018
  • ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ 25-26 APRILIE 2017
  • ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 2016
  • ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 2015
  • ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 15-16 APRILIE 2014
  • ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 2013
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ 25-26 APRILIE 2017

Document unavailable

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 2016

Document unavailable

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 2015

Document unavailable

Copyright by Sintofarm. All rights reserved.